Biozvěst

Biologický korespondenční seminář

Seminář podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol (2017)