Vítejte na našich stránkách
a slyšte zvěstovati Bio!

Z dalekých výzkumných ploch v nitrech pralesů, luhů, luk, polárních pustin a velehor, z nejtemnějších zákoutí laboratoří a z nekonečných prostor bioinformatických databází za námi přicházejí Biozvěsti šířit biologické poznání.

Slyšte jejich učení a připojte se ke Korespondenčnímu semináři Biozvěst

Korespondenční seminář je určen všem řešitelům, kteří nenastoupili do vysokoškolského studia. Probíhá formou čtyř serií úloh, které Vám v průběhu roku zašleme, a Vy budete mít vždy dva měsíce na odeslání řešení. Poté Vám zašleme autorské řešení spolu s Vašimi výsledky.

Proč řešit?

A navíc!